Welcome to Bangpakong Borvornwittayayon School

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,495
ผู้เข้าชมเดือนนี้
22,704
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,143,302

ภาพกิจกรรม

อบรมวินัย บุคลิกภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อบรมวินัย บุคลิกภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
( จำนวน 89 รููป / ดู 77 ครั้ง )

มุฑิตาจิตและเกษียณอายุราชการปี2560

มุฑิตาจิตและเกษียณอายุราชการปี2560
( จำนวน 160 รููป / ดู 137 ครั้ง )

บวรลีก

บวรลีก
( จำนวน 62 รููป / ดู 293 ครั้ง )

สัปดาห์ศิลปะ

สัปดาห์ศิลปะ
( จำนวน 60 รููป / ดู 200 ครั้ง )

ค่ายคุณธรรมจริยะธรรมม.3และม.4

ค่ายคุณธรรมจริยะธรรมม.3และม.4
( จำนวน 176 รููป / ดู 631 ครั้ง )

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์
( จำนวน 140 รููป / ดู 301 ครั้ง )

กิจกรรมวันอาเซียน

กิจกรรมวันอาเซียน
( จำนวน 82 รููป / ดู 434 ครั้ง )

ยินดีต้อนรับ  คณะครูกลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ

ยินดีต้อนรับ คณะครูกลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ
( จำนวน 34 รููป / ดู 206 ครั้ง )

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
( จำนวน 25 รููป / ดู 278 ครั้ง )

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 1

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 1
( จำนวน 45 รููป / ดู 427 ครั้ง )

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการบุญส่ง นามพล

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการบุญส่ง นามพล
( จำนวน 28 รููป / ดู 125 ครั้ง )

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
( จำนวน 56 รููป / ดู 345 ครั้ง )

การประชุมผู้บริหารอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

การประชุมผู้บริหารอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
( จำนวน 36 รููป / ดู 119 ครั้ง )

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา
( จำนวน 93 รููป / ดู 275 ครั้ง )

อบรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

อบรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
( จำนวน 48 รููป / ดู 147 ครั้ง )

แผนอพยพ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสถานศึกษา

แผนอพยพ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสถานศึกษา
( จำนวน 35 รููป / ดู 89 ครั้ง )

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2560

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2560
( จำนวน 35 รููป / ดู 179 ครั้ง )

วันแห่เทียนเข้าพรรษา

วันแห่เทียนเข้าพรรษา
( จำนวน 74 รููป / ดู 606 ครั้ง )

ทัศนศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ทัศนศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
( จำนวน 10 รููป / ดู 102 ครั้ง )

พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ

พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ
( จำนวน 131 รููป / ดู 343 ครั้ง )