ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
300
ผู้เข้าชมเดือนนี้
28,174
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,315,372

ดาวส์โหลดคำสั่งโรงเรียน :

พบข้อมูล: 51 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสาร ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
1 พ.ย. 2561, 00:00 378/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการนำตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา1) 4.31 MB 31
14 ส.ค. 2561, 00:00 290/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องอ่าน (ครั้งที่2) 224.48 KB 50
6 ส.ค. 2561, 00:00 275/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานพิธีเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และวันแม่แห่งชาติ 464.45 KB 54
31 ก.ค. 2561, 00:00 273/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 185.41 KB 45
17 ก.ค. 2561, 00:00 258/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561 2.99 MB 46
11 ก.ค. 2561, 00:00 251/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 6.12 MB 48
21 มิ.ย. 2561, 00:00 198/2561 แต่งตั้งครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 458.68 KB 36
19 ก.ค. 2561, 00:00 262/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2.48 MB 59
19 ก.ค. 2561, 00:00 261/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 240.19 KB 54
20 ก.ค. 2561, 00:00 263/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 3.18 MB 55
12 ก.ค. 2561, 00:00 252/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 3.96 MB 63
16 ก.ค. 2561, 00:00 254/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 2.84 MB 57
13 ก.ค. 2561, 00:00 232/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.06 MB 47
25 พ.ค. 2561, 00:00 156/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันธรรมสวนะ 305.64 KB 61
26 มิ.ย. 2561, 00:00 216/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1และ ม.2 153.89 KB 69
25 มิ.ย. 2561, 00:00 212/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 179.83 KB 65
25 มิ.ย. 2561, 00:00 211/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 106.38 KB 60
21 มิ.ย. 2561, 00:00 199/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 2561 196.62 KB 60
25 พ.ค. 2561, 00:00 164/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2561 204.78 KB 52
22 พ.ค. 2561, 00:00 152/2561 แต่งตั้งครูและบุคลากรรับผิดชอบกรอกข้อมูลในระบบ DMC ปีการศึกษา 2561 292.69 KB 53