ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
677
ผู้เข้าชมเดือนนี้
15,061
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,060,333

ดาวส์โหลดคำสั่งโรงเรียน :

พบข้อมูล: 50 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสาร ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
14 ส.ค. 2561, 00:00 290/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องอ่าน (ครั้งที่2) 224.48 KB 17
6 ส.ค. 2561, 00:00 275/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานพิธีเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และวันแม่แห่งชาติ 464.45 KB 24
31 ก.ค. 2561, 00:00 273/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 185.41 KB 13
17 ก.ค. 2561, 00:00 258/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561 2.99 MB 16
11 ก.ค. 2561, 00:00 251/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 6.12 MB 17
21 มิ.ย. 2561, 00:00 198/2561 แต่งตั้งครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 458.68 KB 8
19 ก.ค. 2561, 00:00 262/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2.48 MB 28
19 ก.ค. 2561, 00:00 261/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 240.19 KB 27
20 ก.ค. 2561, 00:00 263/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 3.18 MB 27
12 ก.ค. 2561, 00:00 252/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 3.96 MB 33
16 ก.ค. 2561, 00:00 254/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 2.84 MB 27
13 ก.ค. 2561, 00:00 232/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.06 MB 21
25 พ.ค. 2561, 00:00 156/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันธรรมสวนะ 305.64 KB 32
26 มิ.ย. 2561, 00:00 216/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1และ ม.2 153.89 KB 40
25 มิ.ย. 2561, 00:00 212/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 179.83 KB 36
25 มิ.ย. 2561, 00:00 211/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 106.38 KB 34
21 มิ.ย. 2561, 00:00 199/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 2561 196.62 KB 30
25 พ.ค. 2561, 00:00 164/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2561 204.78 KB 23
22 พ.ค. 2561, 00:00 152/2561 แต่งตั้งครูและบุคลากรรับผิดชอบกรอกข้อมูลในระบบ DMC ปีการศึกษา 2561 292.69 KB 24
21 มิ.ย. 2561, 00:00 204/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ การอบรมเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ อบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร "สร้างสรรค์งานด้านกราฟฟิกด้วย Adobe Photoshop" 90.99 KB 22