ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
77
ผู้เข้าชมเดือนนี้
25,365
ผู้เข้าชมทั้งหมด
978,151

ดาวส์โหลดคำสั่งโรงเรียน :

พบข้อมูล: 30 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสาร ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
25 พ.ค. 2561, 00:00 165/2561 แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก 943.87 KB 15
9 พ.ค. 2561, 00:00 131/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 1.45 MB 21
7 พ.ค. 2561, 00:00 120/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระดับชั้นเรียน 292.79 KB 16
7 พ.ค. 2561, 00:00 119/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเข้าถึงวัยรุ่นและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 1.78 MB 16
26 เม.ย. 2561, 00:00 112/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียน ตารางสอน 964.93 KB 16
22 พ.ค. 2561, 00:00 150/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 344.91 KB 16
23 พ.ค. 2561, 00:00 155/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา 154.92 KB 22
18 พ.ค. 2561, 00:00 129/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการว่ายน้ำเพื่อชีวิต 393.24 KB 20
18 พ.ค. 2561, 00:00 122/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเวรประจำอาคารและครูเวร 1.97 MB 20
18 พ.ค. 2561, 00:00 128/2561 แต่งตั้งคณะกรรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 962.53 KB 19