ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
146
ผู้เข้าชมเดือนนี้
14,096
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,098,670

ดาวส์โหลดคำสั่งโรงเรียน :

พบข้อมูล: 50 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสาร ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
22 มิ.ย. 2561, 00:00 209/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 344.42 KB 34
21 มิ.ย. 2561, 00:00 195/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 273.52 KB 25
6 มิ.ย. 2561, 00:00 176/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 289.58 KB 38
8 มิ.ย. 2561, 00:00 179/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายมัคคุเทศก์ป่าชายเลน 103.3 KB 24
28 พ.ค. 2561, 00:00 162/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรม "ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC) และการจัดทำสมุดบันทึกเหตุการณ์ในการพัฒนาตนเอง (LOLBOOK) 337.53 KB 37
12 มิ.ย. 2561, 00:00 184/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถในการรู้เรีื่องการอ่าน (ครั้งที่1) 124.49 KB 32
19 มิ.ย. 2561, 00:00 192/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้กู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 234.27 KB 25
19 มิ.ย. 2561, 00:00 191/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 224.64 KB 24
25 พ.ค. 2561, 00:00 163/2561 แต่งตั้งหัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ 72.04 KB 41
28 พ.ค. 2561, 00:00 167/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 352.26 KB 40
31 พ.ค. 2561, 00:00 170/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 228.48 KB 42
30 พ.ค. 2561, 00:00 168/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงารโครงการ Eastern Open & Rapid Chess Championship Tournament 2018 107.69 KB 44
24 พ.ค. 2561, 00:00 159/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 462.23 KB 57
30 พ.ค. 2561, 00:00 154/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส 860.82 KB 54
22 พ.ค. 2561, 00:00 149/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 278.08 KB 43
22 พ.ค. 2561, 00:00 146/2561 แต่งตั้งครูสตรีอยู่เวรวันหยุดราชการ 425.84 KB 55
18 พ.ค. 2561, 00:00 140/2561 แต่งตั้งครูและนักเรียนเข้าร่วมประชุมสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ 516.74 KB 30
16 พ.ค. 2561, 00:00 138/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา 2561 367.88 KB 35
15 พ.ค. 2561, 00:00 136/2561 การแต่งกายประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 169.46 KB 35
28 พ.ค. 2561, 00:00 166/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการวันสายสัมพันธ์กับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 360.35 KB 38