ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
243
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6,798
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,193,166

ดาวส์โหลดเอกสาร :

พบข้อมูล: 119 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
5 ต.ค. 2560, 00:00 ประกาศ 0 ร 1/2560 240.31 KB 66
5 ต.ค. 2560, 00:00 ประกาศ 0 ร 1/2560 240.31 KB 77
1 ม.ค. 2513, 00:00 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 190.55 KB 168
1 ม.ค. 2513, 00:00 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560 159.58 KB 485
1 ม.ค. 2513, 00:00 ตัวอย่างการเขียนโครงการของเบญ5 340.23 KB 398
1 ม.ค. 2513, 00:00 ประกาศ 0 ร 2/2559 524.21 KB 791
15 พ.ย. 2559, 00:00 ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ / ๔๙ 83.64 KB 366
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2559 242.19 KB 388
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2559 314.22 KB 476
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2559 252.01 KB 499
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2559 382.41 KB 517
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2559 312.45 KB 501
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2559 247.24 KB 518
1 ม.ค. 2513, 00:00 ปพ.5 เปล่า (สำหรับรายวิชาเพิ่มเติม) 494.83 KB 678
1 ม.ค. 2513, 00:00 ปพ5 ระดับชั้นม.6 ห้อง4-5 906.1 KB 567
1 ม.ค. 2513, 00:00 ปพ5 ระดับชั้นม.6 ห้อง1-3 1.36 MB 714
1 ม.ค. 2513, 00:00 ปพ5 ระดับชั้นม.5 1.43 MB 731
1 ม.ค. 2513, 00:00 ปพ5 ระดับชั้นม.4 1.81 MB 737
1 ม.ค. 2513, 00:00 ปพ5 ระดับชั้นม.3 ห้อง4-5 n/a 739
1 ม.ค. 2513, 00:00 ปพ5 ระดับชั้นม.3 ห้อง1-3 1.37 MB 781