ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
529
ผู้เข้าชมเดือนนี้
74,648
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,270,914

ดาวส์โหลดเอกสาร :

พบข้อมูล: 45 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
19 ก.พ. 2561, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ2560(การแข่งขันสาระภาษาไทย) 501.41 KB 111
19 ก.พ. 2561, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ2560(การแข่งขันสาระภาษาต่างประเทศ) n/a 112
19 ก.พ. 2561, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ2560 (การแข่งขันสาระคณิตศาสตร์) 537.79 KB 115
5 ต.ค. 2560, 00:00 ประกาศ 0 ร 1/2560 240.31 KB 244
5 ต.ค. 2560, 00:00 ประกาศ 0 ร 1/2560 240.31 KB 250
1 ม.ค. 2513, 00:00 ตัวอย่างการเขียนโครงการของเบญ5 340.23 KB 615
1 ม.ค. 2513, 00:00 ประกาศ 0 ร 2/2559 524.21 KB 1079
15 พ.ย. 2559, 00:00 ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ / ๔๙ 83.64 KB 607
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2559 242.19 KB 588
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2559 314.22 KB 665
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2559 252.01 KB 684
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2559 382.41 KB 695
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2559 312.45 KB 692
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2559 247.24 KB 695
24 พ.ค. 2559, 00:00 สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) ปรับปรุงซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 83.87 KB 470
1 ม.ค. 2513, 00:00 แผนการใช้จ่ายปี 59 141.49 KB 511
1 ม.ค. 2513, 00:00 แบบสรุปโครงการ58 79.51 KB 481
1 ม.ค. 2513, 00:00 แผนปฏิบัติการประจำปี 59 1.21 MB 420
1 ต.ค. 2558, 00:00 ใบประกาศ 0,ร 12.05 KB 508
20 มี.ค. 2558, 10:13 แผนปฏิบัติราชการปี2558 137.51 KB 792