ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
219
ผู้เข้าชมเดือนนี้
67,441
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,379,631

ดาวส์โหลดเอกสาร :

พบข้อมูล: 37 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2559 242.19 KB 524
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2559 314.22 KB 609
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2559 252.01 KB 628
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2559 382.41 KB 643
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2559 312.45 KB 635
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2559 247.24 KB 640
24 พ.ค. 2559, 00:00 สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) ปรับปรุงซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 83.87 KB 413
1 ม.ค. 2513, 00:00 แผนการใช้จ่ายปี 59 141.49 KB 454
1 ม.ค. 2513, 00:00 แบบสรุปโครงการ58 79.51 KB 424
1 ม.ค. 2513, 00:00 แผนปฏิบัติการประจำปี 59 1.21 MB 356
1 ต.ค. 2558, 00:00 ใบประกาศ 0,ร 12.05 KB 458
20 มี.ค. 2558, 10:13 แผนปฏิบัติราชการปี2558 137.51 KB 734
18 มี.ค. 2558, 06:16 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 1022.03 KB 859
10 มี.ค. 2558, 05:00 แบบฟร์อมสรุปโครงการปีการศึกษา 2557 70.12 KB 668
2 ก.ค. 2557, 06:06 ใบเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล 67.5 KB 509
2 ก.ค. 2557, 06:06 ใบเบิกเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตร 39.5 KB 458
2 ก.ค. 2557, 05:49 เอกสากู้ยืมเงิน กยศ. 111.5 KB 585