ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
5,724
ผู้เข้าชมเดือนนี้
39,819
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,409,155

ดาวส์โหลดเอกสาร :

พบข้อมูล: 63 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
19 ก.พ. 2561, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ2560 (การแข่งขันสาระคณิตศาสตร์) 537.79 KB 142
5 ต.ค. 2560, 00:00 ประกาศ 0 ร 1/2560 240.31 KB 275
5 ต.ค. 2560, 00:00 ประกาศ 0 ร 1/2560 240.31 KB 279
1 ม.ค. 2513, 00:00 ตัวอย่างการเขียนโครงการของเบญ5 340.23 KB 640
1 ม.ค. 2513, 00:00 ประกาศ 0 ร 2/2559 524.21 KB 1116
15 พ.ย. 2559, 00:00 ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ / ๔๙ 83.64 KB 635
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2559 242.19 KB 611
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2559 314.22 KB 687
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2559 252.01 KB 705
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2559 382.41 KB 716
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2559 312.45 KB 718
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2559 247.24 KB 720
24 พ.ค. 2559, 00:00 สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) ปรับปรุงซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 83.87 KB 492
1 ม.ค. 2513, 00:00 แผนการใช้จ่ายปี 59 141.49 KB 532
1 ม.ค. 2513, 00:00 แบบสรุปโครงการ58 79.51 KB 508
1 ม.ค. 2513, 00:00 แผนปฏิบัติการประจำปี 59 1.21 MB 441
1 ต.ค. 2558, 00:00 ใบประกาศ 0,ร 12.05 KB 536
20 มี.ค. 2558, 10:13 แผนปฏิบัติราชการปี2558 137.51 KB 817
18 มี.ค. 2558, 06:16 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 1022.03 KB 943
10 มี.ค. 2558, 05:00 แบบฟร์อมสรุปโครงการปีการศึกษา 2557 70.12 KB 740