ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
71
ผู้เข้าชมเดือนนี้
19,932
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,225,291

ดาวส์โหลดเอกสาร :

พบข้อมูล: 119 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
5 มี.ค. 2558, 17:02 ผลการเรียนสังคมม.1 3.42 MB 577
5 มี.ค. 2558, 17:01 ผลการเรียนการงานม.1 447.15 KB 545
5 มี.ค. 2558, 17:01 ผลการเรียนภาษาไทยม.1 547.72 KB 550
5 มี.ค. 2558, 17:00 ผลการเรียนภาษาต่างประเทศม.1 1.97 MB 555
5 มี.ค. 2558, 16:58 ผลการเรียนวิทย์ม.1 397.59 KB 534
5 มี.ค. 2558, 16:58 ผลการเรียนคณิตม.1 637.23 KB 705
5 มี.ค. 2558, 16:28 ผลการเรียนศิลปะ ดนตรีม.6 445.38 KB 518
5 มี.ค. 2558, 16:27 ผลการเรียนสุขศึกษาพละม.6 795.97 KB 403
5 มี.ค. 2558, 16:27 ผลการเรียนสังคมม.6 1.78 MB 415
5 มี.ค. 2558, 16:26 ผลการเรียนการงานม.6 510.24 KB 248
5 มี.ค. 2558, 16:26 ผลการเรียนภาษาต่างประเทศม.6 400.56 KB 233
5 มี.ค. 2558, 16:26 ผลการเรียนภาษาไทยม.6 674.91 KB 208
5 มี.ค. 2558, 16:25 ผลการเรียนวิทย์ม.6 1.47 MB 219
5 มี.ค. 2558, 16:25 ผลการเรียนคณิตม.6 88.41 KB 250
5 มี.ค. 2558, 16:13 มส.ลูกเสือ-เนตรนารี 560.12 KB 199
5 มี.ค. 2558, 16:05 ผลการเรียนศิลปะ ดนตรีม.3 18.85 KB 186
5 มี.ค. 2558, 16:05 ผลการเรียนสุขศึกษาพละม.3 3.37 MB 171
5 มี.ค. 2558, 16:03 ผลการเรียนการงานม.3 1.26 MB 163
5 มี.ค. 2558, 16:02 ผลการเรียนสังคมม.3 3.7 MB 149
5 มี.ค. 2558, 16:01 ผลการเรียนภาษาไทยม.3 1.49 MB 149