ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
441
ผู้เข้าชมเดือนนี้
18,189
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,223,548

ดาวส์โหลดเอกสาร :

พบข้อมูล: 119 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
5 มี.ค. 2558, 14:15 ผลการเรียนศิลปะดนตรีม.4 1.15 MB 187
5 มี.ค. 2558, 14:14 ผลการเรียนสุขศึกษาพละม.4 3.37 MB 196
5 มี.ค. 2558, 14:13 ผลการเรียนการงานม.4 1.37 MB 198
5 มี.ค. 2558, 16:10 ผลการเรียนภาษาไทยม.4 1.53 MB 199
5 มี.ค. 2558, 14:11 ผลการเรียนภาษาต่างประเทศม.4 1.98 MB 206
5 มี.ค. 2558, 14:10 ผลการเรียนวิทย์ม.4 1.89 MB 202
5 มี.ค. 2558, 14:04 ผลการเรียนคณิตม.4 588.13 KB 314
5 มี.ค. 2558, 13:39 ตารางเทียบรหัสรายวิชาเรียน 276.98 KB 476
3 มี.ค. 2558, 09:48 รายชื่อนักเรียนที่หมดสิทธิ ์สอบ 459.48 KB 537
22 ม.ค. 2558, 11:37 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารโรงอาหารหอประชุม 101 ล/27 229.99 KB 180
19 ธ.ค. 2557, 06:52 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามอาคารเฉลิมพระเกียรติ 223.28 KB 283
4 ธ.ค. 2557, 07:07 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างจำนวน3หลัง 191.54 KB 318
18 ก.ย. 2557, 02:56 เอกสารรับสมัครครูจ้างชั่วคราว 131.6 KB 856
15 ก.ย. 2557, 03:33 เอกสารสอบราคา 81.5 KB 434
2 ก.ค. 2557, 06:06 ใบเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล 67.5 KB 474
2 ก.ค. 2557, 06:06 ใบเบิกเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตร 39.5 KB 416
2 ก.ค. 2557, 05:49 เอกสากู้ยืมเงิน กยศ. 111.5 KB 548
2 ก.ค. 2557, 05:48 รายชื่อครู 17.82 KB 533
2 ก.ค. 2557, 05:47 รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2557 170.07 KB 504