เพลงค่าน้ำนม
          แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
แม่ ...เราเฝ้าโอ้ละเห่
แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม
เติบโตโอ้เล็กจนใหญ่
ควร คิดพินิจให้ดี
โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม
          ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง
บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น
ควร คิดพินิจให้ดี ค่าน้ำนมแม่
โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม
          ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง
บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น
ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล
กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเห ไปจนไกล
แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ
นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนาเพราะค่าน้ำนม
ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม
เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน
แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน
หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย
ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม
เลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน
แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน
หยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย
เพลง กราบดิน แบงค์ วงแคลช clash
      ตั้งแต่วันที่แม่จากไป หัวใจไม่เคยลืมเลือน
ลูกเอ๋ยจงเป็นเด็กดี หมั่นเรียนให้มีวิชา
      ลูกรู้แม่อยู่บนฟ้า แล้วคอยมองลงมาใช่ไหม
ลูกซื้อมาลัยวันนี้ ไม่มีใครให้กราบก็ร
      จะขอกราบดิน ส่งรักขึ้นไปสู่ดาว
ลูกคนเดิมคนนี้ เป็นคนดีอย่างที่แม่ตั้งใจ
      ไม่ได้เคยน้อยเนื้อต่ำใจ ที่ฉันไม่มีแม่กอด
หากว่ามีพรอยู่จริง สิ่งที่ฉันต้องการได้มา
      ลูกรู้แม่อยู่บนฟ้า แล้วคอยมองลงมาใช่ไหม
ลูกซื้อมาลัยวันนี้ ไม่มีใครให้กราบก็ร
      จะขอกราบดิน ส่งรักขึ้นไปสู่ดาว
ลูกคนเดิมคนนี้ เป็นคนดีอย่างที่แม่ตั้งใจ
คำสอนที่แม่เตือน ยังก้องอยู่ในใจ
เจ้าจะได้เติบโตขึ้นมา ชีวิตเจ้าดีเจ้างาม
ลูกรับสัมผัสอุ่นไอของแม่อยู่
เพราะแม่อยู่ อยู่เป็นดาวบนฟ้าไกล
ส่งข่าวให้รู้ลูกเป็นอย่างไร
แม่จงหลับสบาย อยู่เคียงข้างจันทร์
แม่อยู่ในนี้ในใจตลอด ฉันรู้สึกเรื่อยมา
เกิดอีกทีกี่ปีข้างหน้า ขอให้เป็นลูกแม่
ลูกรับสัมผัสอุ่นไอของแม่อยู่
เพราะแม่อยู่ อยู่เป็นดาวบนฟ้าไกล
ส่งข่าวให้รู้ลูกเป็นอย่างไร
แม่จงหลับสบาย อยู่เคียงข้างจันทร์

เพลง อิ่มอุ่น ศุ บุญเลี้ยง

          อุ่นใดๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม
รักเจ้าจึงปลูก รักลูกแม่ย่อมห่วงใย
ให้กายเราใกล้กัน ให้ดวงตาใกล้ตา
          อิ่มใดๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม
น้ำนมจากอก อาหารของความอาทร
ให้เจ้าเป็นเด็กดี ให้เจ้ามีพลัง
           ใช่เพียงอิ่มท้อง
อุ่นไอรัก อุ่นละมุน

อุ่นอกอ้อมแขนอ้อมกอดแม่ตระกอง
ไม่อยากจากไปไกล แม้เพียงครึ่งวัน
ให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพัน
อิ่มอกอิ่มใจ อิ่มรักลูกหลับนอน
แม่พร่ำเตือนพร่ำสอน สอนสั่ง
ให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไป
ที่ลูกร่ำร้องเพราะต้องการไออุ่น
ขอน้ำนมอุ่นจากอกให้ลูกดื่มกิน

เพลง เรียงความเรื่องแม

เพลงจุดธูปบอกแม่