ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
243
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6,798
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,193,166

คณะผู้บริหาร


ผอ.พรปวีณ์ แสนสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบุญส่ง นามพล
รองผู้อำนายการ กลุ่มงานบริหารบุคคลากร

นางสาวจำเนียร ชินารักษ์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายไพรวัลย์ สว่างสุข
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวนภาพร หงษ์ทอง
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ