พิธีวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2555  วันที่ 10 สิงหาคม 2555
พิธีวันแม่ มอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง
ลูกมอบพวงมาลัยและดอกมะลิให้แม
มอบทุนการศึกษา