Welcome to Bangpakong Borvornwittayayon School

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,496
ผู้เข้าชมเดือนนี้
22,705
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,143,303

กลุ่มสาระฯภาษาไทย โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"


นางสาวสมควร ชอบใหญ่
ครู ชำนาญการ

นางวัลยารักษ์ เชื้อนาคะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางปิยะนุช มีสรรพวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางเบญจมาศ พัฒนโชติ
ครู ชำนาญการ

นางสาวณัฐฐา เอี่ยมสำอาง
ครูอัตราจ้าง