ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
389
ผู้เข้าชมเดือนนี้
66,322
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,378,512

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์


นางสาวณิชาภา วิรัชนีภรณ์
ครู ชำนาญการ

นางวิรัตน์ วิรัชพันธ์ุ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางกันยา ตันเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุไรวรรณ หมอกสีปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางยุพา ภูมิกลาง
ครู ชำนาญการ

นางสาวกาญจนา สร้างวัด
ครู

นางสาวระพีพรรณ เกิดโต
ครู

นางสาวอมรรัตน์ งามบ้านผือ
ครู

นางสาวจิราวรรณ ทองใบ
ครูผู้ช่วย

นายราชัน บุตรดี
ครูผู้ช่วย