ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
498
ผู้เข้าชมเดือนนี้
20,452
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,268,911

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


นางสาววาสนา จันทลักษณ์
ครู

นางนงลักษณ์ รวยสำราญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรวรรณ วัฒนเสย
ครู ชำนาญการ

นางสาวทตยาภรณ์ รัฐนันทมงคล
ครู

นางสาวเบญจพรรณ พันธ์สูงเนิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงฤทัย บุญลอย
ครูผู้ช่วย

Mr.Ernanie Elumba Razo
ครูอัตราจ้าง

Mr.Ositeni Sakaika
ครูอัตราจ้าง

Mr.Lu yuanhao
ครูอัตราจ้าง