ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
498
ผู้เข้าชมเดือนนี้
20,452
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,268,911

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ


นายภูมิเทพ สืบแก้ว
ครู

นางสมพร ท้าวพา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภาพร หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการ

นายกีรติศักดิ์ สมบัติชัยแสง
ครู

นายบุญถิ่น กุลสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิวรรณ หนูน้อย
ครูผู้ช่วย

นายประพัฒน์ ขวัญสุข
ครูผู้ช่วย