Welcome to Bangpakong Borvornwittayayon School

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,496
ผู้เข้าชมเดือนนี้
22,705
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,143,303

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"


นายนิพนธ์ ท้าวพา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวน้ำทิพย์ ทองสกุล
ครูอัตราจ้าง

นายจักรกริช พานิช
ครูอัตราจ้าง