ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
318
ผู้เข้าชมเดือนนี้
31,866
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,116,440

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ


นางสาวรุ่งนภา วิจิตรวงศ์
ครู

นายไพรวัลย์ สว่างสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญนภา เวศวงศ์ษาทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนงคราญ ทองเจือ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข
ครู

นายเฉลิม ฤทธิยา
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุติมา สิทธิประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง