Welcome to Bangpakong Borvornwittayayon School

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,496
ผู้เข้าชมเดือนนี้
22,705
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,143,303

เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"


นางสาววาสนา เรืองเอี่ยม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจีรนัตร สิทธิเลิศ
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาววรุลีย์ ศิระวาณิชย์
เจ้าหน้าที่งบประมาณ